RODAN Technologies har åter certifierats för den nya DS/EN ISO 9001:2015

RODAN har precis blivit certifierad på nytt för den nya standarden i ISO 9001 kvalitetsledningssystem.

Under mitten av maj 2017 hade vi besök av DNV-GL, som genomgick RODAN:s certifiering, och vi fick beröm för ett väl implementerat system och en bra och väl fungerande produktion, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över.

Till skillnad från den gamla 2008-standarden har den nya 2015-standarden ett större fokus på processorientering och ledningens engagemang samt krav om riskvärderingar på flera nivåer – RODAN har arbetat med en intressentanalys, och efterföljande utarbetade en riskvärdering på relevanta företagsområden och processer.

Innan återcertifieringen har vi arbetat intensivt med att finjustera systemet och har således  kunnat gå från 9001:2008 till den nyaste ISO9001:2015 standarden utan några större överraskningar.
Katharina Thomasen, Kvalitetschef

För våra kunder och leverantörer visar certifieringen, att RODAN fortfarande är en kompetent och trovärdig samarbetspartner.