Kvalitet och Miljö

Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat och systematisk med
ihållande förbättringar och utveckling inom kvalitet och miljö.

FOKUS PÅ KVALITET

Vårt kvalitetssystem är certifierat och registrerat i enlighet med ISO 9001: 2015 och våra ledningsgrupper samt medarbetare, är skyldiga att försäkra att vi alltid levererar kvalitetsprodukter i tid.

Vi har implementerat ett ledningssystem, som både omfattar kvalitet, säkerhet och miljö, för att på så vis försäkra att våra produkter och procedurer lever upp till de förväntade kvalitetsstandarderna och reglerna, som löpande förbättras och på så vis garantera nöjda kunder.

Vi gör kvalitet till en del av vår verksamhet i alla processens etapper – från designkoncept till leverans av produkten och mer därtill.

Det är viktigt för oss att vara lyhörda över våra kunders behov och att snabbt och felfritt leverera flexibla lösningar av hög kvalitet.

FOKUS PÅ MILJÖN

På miljösidan arbetar vi löpande med att reducera resursanvändningen och minimera miljöpåverkan. Detta gäller både vår produktion samt vår vardag på kontoren.

Alla våra medarbetare är motiverade att förebygga föroreningar, reducera mängden avfall, återbruk och att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Medarbetarnas miljömedvetenhet säkras genom ett aktivt deltagande i utvärderingen av det egna arbetet.

Kvalitet och Miljö

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och de senaste nyheterna.