Kvalitet och Miljö

Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat och systematisk med konstanta förbättringar och utveckling inom kvalitet och miljö.

FOKUS PÅ KVALITET

Vårt kvalitetssystem är certifierat och registrerat i enlighet med ISO 9001: 2015 och vår ledningsgrupp samt medarbetare, är skyldiga att säkra vi alltid levererar kvalitetsprodukter i tid.

Vi har implementerat ett system för företagsledningen, som både omfattar kvalitet, säkerhet och miljö. På så vis säkras att våra produkter och procedurer lever upp till de förväntade kvalitetsstandarderna och regler som löpande förbättras. Allt för att garantera nöjda kunder.

Vi gör kvalitet till en del av vårt företag i alla processens etapper – från designkoncept till leverans av produkten. Och mer därtill.

Det är viktigt för oss att vara lyhörda gentemot våra kunders behov och att snabbt och felfritt leverera flexibla lösningar av hög kvalitet.

FOKUS PÅ MILJÖN

På miljösidan arbetar vi löpande med att reducera resursanvändningen och minimera miljöpåverkan. Detta gäller både vår produktion samt vår vardag på kontoren.

Alla våra medarbetare är motiverade att förebygga förorening, reducera mängden av avfall, återvinna och minimera företagets miljöpåverkan.

Medarbetarnas miljömedvetenhet säkras genom ett aktivt deltagande i utvärderingen av deras egna arbete.

Kvalitet och Miljö

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.