Ledningen

Möt vår engagerade ledningsgrupp.

Vår ledningsgrupp är engagerad och arbetar för en dynamisk, förändringsdriven kultur, som förpliktigar sig att leva upp till kundernas behov.

ledelsen

+45 45 942 639

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Peter Rydell-Wehlenfeld
VD

ledelsen

+45 45 942 629

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Henrik Jørgensen
Driftschef

ledelsen

+45 45 942 625

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Claus Sabroe
Försäljningschef

ledelsen

+45 45 942 638

ledelsen   ledelsen   ledelsen

 

Katharina Thomasen
Kvalitetschef

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och de senaste nyheterna.