Ledningen

Möt vår engagerade ledningsgrupp.

Vår ledningsgrupp är engagerad och arbetar för en dynamisk, förändringsdriven kultur, som förpliktigar sig att leva upp till kundernas behov.

ledelsen

+45 45 942 639

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Peter Rydell-Wehlenfeld
VD

ledelsen

+45 45 942 629

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Henrik Jørgensen
Direktör, Drift

ledelsen

+45 45 942 625

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Claus Sabroe
Direktör, Produktledelse
& Supply

ledelsen

+45 45 942 644

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Max Poulsen
Direktör, Affärsutveckling
& Innovation

ledelsen

+45 45 942 628

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Ulrich Lumholtz
Director, QHSE & Compliance

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.