Ledningen

ledelsen

+45 45 942 639

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Peter Rydell-Wehlenfeld
VD

ledelsen

+45 45 942 629

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Henrik Jørgensen
Driftschef

ledelsen

+45 45 942 625

ledelsen   ledelsen   ledelsen

Claus Sabroe
Försäljningschef

ledelsen

+45 45 942 638

ledelsen   ledelsen   ledelsen

 

Katharina Thomasen
Kvalitetschef

Möt vår engagerade ledningsgrupp.

Vår ledningsgrupp är engagerad och arbetar för en dynamisk, förändringsdriven kultur, som förpliktigar sig att leva upp till kundernas behov.

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.