CSR – Samhällsansvar

Vi står för ett respektfullt och ansvarsfullt beteende, samt korrekt drift av vårt företag. Detta är en integrerad del av vår verksamhetskultur och något som vi strävar efter varje dag.

RBA Code of Conduct (EICC)

Responsible Business Alliance

När vi i dagsläget arbetar med CSR som en del av vår företagsstrategi, är det för att säkra att respekten, ansvaret och ansvarigheten inarbetas i systemet, således vi kan visualisera och upprätthålla de handlingar och aktiviteter som vi önskar att vårt företag skall vara känt för.

CSR-arbetet ska också säkra, att vi håller fast vid dessa element av vårt företag samt våra verksamhetsvärden, när vi utvidgar vår verksamhet, och inarbetar dem i alla nya enheter, som vi antingen förvärvar eller etablerar.

Vi har beslutat att arbeta efter Elektronikbranschens etiska regeluppsättning (RBAResponsible Business Alliance), som anger principer och vägledning gällande:

 • Arbetskraft
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljö
 • Ledningssystem
 • Etik

Tillsammans med våra värderingar utgör dessa grundlaget för vår tillgång till CSR och ansvarsfull affärsverksamhet.

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY

RODAN Technologies as signed the Declaration against Corruption, which is consistent with and supportive of the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention against Corruption. It is also consistent with Transparency International’s core values:

 • Transparency,
 • Accountability
 • Integrity
 • Solidarity
 • Courage
 • Justice
 • Democracy

The abuse of entrusted power for private gain – is wrong. It destroys the basic rights of hundreds of millions of people across the world, it has devastating consequences on the services provided by public institutions and it undermines the prospect for a better life for future generations.

We believe together we can work towards ending corruption, overcoming widespread injustice and impunity.

All forms of corruption must be ended to secure the basic rights of all people and ensure a world where everyone can live in dignity.

Transparency International

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.