CSR – Samhällsansvar

Vi står för ett respektfullt och ansvarsfullt beteende, samt korrekt drift av vår verksamhet. Detta är en integrerad del av vår verksamhetskultur och något som vi strävar efter varje dag.

RBA Code of Conduct (EICC)

Responsible Business Alliance

CSR-arbetet ska också försäkra, att vi håller fast vid dessa element i vår verksamhet samt våra verksamhetsvärden, när vi utvidgar vår verksamhet, och inarbetar dem i alla nya enheter, som vi antingen förvärvar eller etablerar.

CSR work must also ensure that when we expand our company, we maintain these elements of our business together with our company values, and incorporate them in any new entities that we either acquire or establish.

Vi har beslutat att arbeta efter Elektronikbranschens etiska regeluppsättning (RBAResponsible Business Alliance), som anger principer och vägledning gällande:

 • Arbetskraft
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljö
 • Ledningssystem
 • Etik

Tillsammans med våra värdeuppsättningar utgör dessa grundlaget för vår tillgång till CSR och ansvarsfull näringsverksamhet.

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY

RODAN Technologies as signed the Declaration against Corruption, which is consistent with and supportive of the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention against Corruption. It is also consistent with Transparency International’s core values:

 • Transparency,
 • Accountability
 • Integrity
 • Solidarity
 • Courage
 • Justice
 • Democracy

The abuse of entrusted power for private gain – is wrong. It destroys the basic rights of hundreds of millions of people across the world, it has devastating consequences on the services provided by public institutions and it undermines the prospect for a better life for future generations.

We believe together we can work towards ending corruption, overcoming widespread injustice and impunity.

All forms of corruption must be ended to secure the basic rights of all people and ensure a world where everyone can live in dignity.

Transparency International

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och de senaste nyheterna.