Om oss

RODAN Technologies är en av Danmarks ledande leverantörer av interconnect lösningar, med specialitet inom skräddarsydda kabelanpassningar.

Sedan verksamheten etablerades 1984 av Allan Skjoldager och Svend Jørgensen – i nära samarbete med Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH – har vi varit en favoritleverantör av interconnect lösningar för applikationer inom den industriella marknaden, transport, försvar, medicin, test och mätning samt för förnybar energi.

Vi har specialiserat oss på skräddarsydda kabel- och ledningsuppsättningar, och utöver vår ”in-house” produktion, har vi produktionsenheter i både Litauen och Ungern. Vi har kapaciteten att producera stora partier, men vår specialitet ligger inom små till mellanstora produktioner, där det finns behov för snabb omställning.

Vår marknadsåtkomst i kombination med modern teknologi, gör det möjligt för oss att utveckla och tillverka kabelsystem för alla marknader och applikationer. Vi anpassar våra lösningar till varje kund och kvalitet, effektivitet och flexibilitet är centralt för oss.

Vi arbetar hårt för att leva upp till vårt motto ”Manufacturing Relationship, Distributing Quality”, vilket betyder, att vi har ett klart mål om att etablera starka och långvariga kundrelationer, som baserar sig på bra kundservice samt kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga produkter.

Vår mångaåriga erfarenhet inom interconnect lösningar, gör att vi idag har den knowhow som behövs, för att möta våra kunders krav.
Peter Rydell, CEO

Rosenberger-koncernen sysselsätter över 11.000 personer över hela världen.

Vi exporterar till mer än 20 länder.

Mer än 30 års erfarenhet av innovativa sammankopplingslösningar.

EN DEL AV NÅGOT STORT

Vi är en verksamhet inom Rosenberger koncernen, som sysselsätter mer än 11.000 människor i hela världen, med en årlig omsättning på mer än $700 miljoner. Namnet Rosenberger har i mer än ett halvt århundrade varit associerat med den mest avancerade teknologin, kvaliteten och kreativiteten.

Rosenberger är en världsomspännande producent av kontaktdon inom högfrekvens- och fiberoptiska teknologi områden.

Se mer på www.rosenberger.com.

Danmark var det första försäljningskontoret i Rosenberger koncernen och etablerades från början som Rosenberger Danmark. Vårt namn, RODAN, blev ändrat den 1. april 2016 och är en kombination/förkortning av ”Rosenberger” och ”Danmark”.

Vi levererar interconnect lösningar, som uppfyller dina specifika behov.

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och de senaste nyheterna.