Våra värden

Våra värden är verksamhetens DNA och fungerar

som en ryggrad i allt som vi säger och gör.

R.E.S.P.E.K.T.

Vi har identifierat sju beteenden, som alla baseras på våra centrala värden:

  • Respekt – Vi visar respekt för våra medarbetare, kunder och deras affärer
  • Engagemang – Vi utför vårt arbete med stolthet och entusiasm. Vi engagerar oss i våra relationer till kunderna, medarbetarna och samarbetspartners
  • Samhällsansvar – Vi bryr oss om våra medarbetare och samhällskrav
  • Professionalism – Vi fokuserar på professionalism genom facklig kunskap och lär oss av våra misstag
  • Etik – Vi tror på integritet, ansvar, ansvarighet och höga standarder för beteende
  • Kunder – Vi är skyldiga att leverera hög kvalitet samt ge den bästa servicen till våra kunder
  • Teamwork – Vi samarbetar och stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och dom senaste nyheterna.