Marin

Som leverantör av high-end interconnect-lösningar till marinindustrin och med mer än tre årtionden av erfarenhet, har vi provat lite av varje.

Vi har bl.a. kunder inom offshore, marinforskning, dykning och ekolod hydrofonsystem – både nationellt och internationellt.

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat flera olika interconnect-lösningar, som är väl uppbackade av våra gjutnings- och testanläggningar.

VÄSENTLIGA KOMPETENSER

 • High-end cirkulära kontaktdon
 • Exponering för extrema miljöer upp till IP68
 • Undervattensutrustning – över- eller undervattenstryck
 • Gjutna kabelbelastningar, som försäkrar perfekt försegling
 • Gjutning med epoxy, polyurethan och andra material
 • EMI-suppression
 • Anpassade kablar
 • Kundanpassade test- och processkontroller
 • Spårbarhet, batch-styrning och registrering

Det täta samarbetet med våra kunder begränsar designrisken och säkrar de specifika kraven från första leverans. Vi erbjuder lösningar för användning under extrema miljöförhållanden.

GTC catalogue (2016) (EN)

Main product catalog from GTC.

3M: Cold Shrink Silicone Rubber Splices QS-III (EN)

The QS-III splice features a silicone rubber body which provides excellent electrical properties and superior low temperature handling.

Fischer: General Catalog (EN)

Over 30,000 references covering a multitude of applications.

Fischer: FiberOptic Flyer (EN)

Fischer Connectors introduces a new single fiber optic connector (F01).

Låt vårt kunniga försäljningsteam hitta den rätta lösningen.

PRODUKTER

Nyheter

Bli fortlöpande informerad om produktnyheter, mässor och de senaste nyheterna.

Marine

As a preferred supplier of high-end interconnection to the marine industry, and with more than tree decade’s experience, we can provide the right solutions.

We operate with companies within offshore, marine research, diving, and- sonar hydrophone systems – both domestic, and international.

We has many years of experience in designing interconnection – supported by our in-house injection mold & testing facilities, to provide customers with proven performance and reliability.

Core competencies

 • High-end circular push-pull connectors
 • Exposure to extreme environments as high as IP68
 • Under water applications – surface or down with pressure
 • Overmolded strain relief to make a perfect sealing
 • Molding of epoxy, polyurethane, and other materials
 • EMI suppression
 • Custom cable assemblies
 • Customizes testing and registration
 • Material traceability, batch control and registration

Working closely together with our customers, we can reduce the design risk, and meet the requirement first time. We can provide a full range of solutions for any extreme environmental application and take total control over the development, from the beginning to the end.

Let our experienced engineering team help you find the right technology solution that will exceed your specific application requirements.

CONTACT US

[NEXForms id=”189″]