Pia Josephsen: 25-årsjubileum

Torsdagen den 11 april 2019 kan Pia Josephsen fira sin 25-årsjubileum hos RODAN Technologies.

Redan 1994, då Brüel & Kjær outsourcade sin kabelproduktion till Rosenberger Danmark (idag RODAN Technologies), var Pia en av de mest betrodda medarbetare som kom med över. Pia har i alla åren varit knutet till vår produktion av kundspecificerade kablar och har alltid varit en viktig och aktiv del av företagets utveckling.

Pia är otroligt omtyckt – inte bara internt i företaget, men också bland våra leverantörer och många kunder. Pia har alltid varit garant för en hög servicenivå. Med sin många års erfarenhet inom branschen och djup inblick i tillverkningsprocesserna, är Pia idag bland många andra saker, också ansvarig för att utbilda våra egna anställda i IPC-620.

Vi gratulerar Pia på dagen och ser fram emot många år framöver.