CSR – Social Ansvarlighed

Vi går ind for respektfuld omgang med hinanden, ansvarsfuld opførsel og forsvarlig drift af vores virksomhed. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget vi stræber efter hver eneste dag.

RBA Code of Conduct (EICC)

Responsible Business Alliance

Når vi i dag arbejder med CSR som en del af vores virksomhedsstrategi, er det for at sikre, at respekten, ansvaret og ansvarligheden indarbejdes i systemet, således vi kan visualisere og opretholde de handlinger og aktiviteter, som vi ønsker, at vores virksomhed skal være kendt for.

CSR-arbejdet skal også sikre, at vi fastholder disse elementer af vores virksomhed samt vores virksomhedsværdier, når vi udvider vores virksomhed, og indarbejder disse i alle nye enheder, som vi enten erhverver eller etablerer.

Vi har besluttet at arbejde efter Elektronikbranchens etiske regelsæt (RBA Responsible Business Alliance), der angiver principper og vejledning for så vidt angår:

 • Arbejdskraft
 • Sundhed og sikkerhed
 • Miljø
 • Ledelsessystem
 • Etik

Sammen med vores værdisæt udgør disse grundlaget for vores tilgang til CSR og ansvarlig forretningsdrift.

ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY

RODAN Technologies A/S har underskrevet Declaration Against Corruption, som er en aktiv bekæmpelse af korruption. Declaration Against Corruption er en del af både Universal Declaration Of Human Rights og United Nations Convention. De deler også Transparency Internationals kerneværdier:

 • Gennemsigtighed
 • Ansvarlighed
 • Integritet
 • Solidaritet
 • Mod
 • Retfærdighed
 • Demokrati

Misbrug af betroet magt til privat gevinst – er forkert. Det ødelægger de grundlæggende rettigheder for hundredvis af millioner mennesker over hele verden, det har ødelæggende konsekvenser for de tjenester, der ydes af offentlige institutioner, og det underminerer udsigten til et bedre liv for kommende generationer.

Vi tror at sammen, kan vi arbejde for at stoppe korruption, overvinde udbredt uretfærdighed og frihed for straf.

Alle former for korruption skal stoppes for at sikre de grundlæggende rettigheder for alle mennesker og sikre en verden, hvor alle kan leve et værdigt liv.

Transparency International

Nyheder

Bliv løbende orienteret omkring produktnyheder, messer og seneste nyheder.