Compliance

Vores engagement i miljømæssig ansvarlighed er vores fælles ansvar.

Vi har forpligtet os til at levere produkter, der lever op til vores kunders miljømæssige kontrolkrav.

RoHS

EU-direktivet 2015/863/EU (RoHS3) er en revideret udgave af det tidligere RoHS-direktiv 2011/65/EU (RoHS2). Direktivet har som formål at udstikke regler, der begrænser anvendelsen af særlige farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på at bidrage til beskyttelsen af menneskets helbred samt miljøet, herunder genopretning af miljøet og bortskaffelse af affald.

Det nye EU-direktiv trådte i kraft den 04. juni 2015.

Vi distribuerer og fremstiller produkter, der allerede opfylder de aktuelle EU-krav. Vi følger udviklingen inden for miljøsektoren tæt.

REACH

REACH er en kemisk forordning fra EU, som blev vedtaget i december 2006 og trådte i kraft den 1. juni 2007.

Vi bekræfter hermed, at vi har kendskab til EU-forordningen EC nr. 1907/2006 – REACH (Regulation, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).

Alle materialer og tilsætningsstoffer, som vi anvender, er samtidig mål for bestemmelserne i REACH. Vi er en downstream-bruger, hvilket betyder, at vi ikke har noget registreringsansvar.

Vi indhenter løbende den nødvendige information fra vores leverandører, således vi kan opfylde vores forpligtelser ifølge REACH.

DRC Conflict-Free Minerals

Vi er fælles om den opfattelse, at mineraler udvundet i DR Congo kan risikere at danne grundlag for konflikter af global interesse. Vi støtter den ansvarlige indsats for at sikre, at dette materiale ikke finder vej ind i den elektroniske logistikkæde. Vi anvender udelukkende materialer fra certificerede konfliktfrie kilder.

Nyheder

Bliv løbende orienteret omkring produktnyheder, messer og seneste nyheder.