RODAN Technologies re-certificeret til nyeste DS/EN ISO 9001:2015

RODAN er netop blevet re-certificeret efter den nyeste standard i ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet.

Medio maj 2017 havde vi besøg af DNV-GL, som gennemgik RODANs certificering, og vi fik ros for et godt implementeret system og en flot og velfungerende produktion, hvilket vi naturligvis er rigtig stolte af.

Til forskel fra den gamle 2008-standard har den nye 2015-standard et større fokus på procesorientering og ledelsens engagement samt krav om risikovurderinger på flere niveauer – hvor RODAN har arbejdet med en interessentanalyse, og efterfølgende udarbejdet en risikovurdering på relevante forretningsområder og processer.

Forud for re-certificeringen har vi arbejdet intensivt på at ”fintune” systemet, således at vi kunne gå fra 9001:2008 til den nyeste ISO9001:2015 standard, uden de store overraskelser.
Katharina Thomasen, Kvalitetschef

For vores kunder og leverandører viser certificeringen, at RODAN fortsat er en kompetent og troværdig samarbejdspartner.