Tanya Schalck har börjat hos RODAN Technologies som vår nya QHSE & Compliance Manager

Vi kan med stor glädje bjuda vårt nya QHSE & Compliance Manager, Tanya Schalck välkommen till RODAN

Tanya, som hade sin första arbetsdag 01. december 2021, skal tillsammans med resten av teamet, fortsätta arbetet med att stärka vår höga kvalitetsnivå och se till att interna processer följs.

Tanya kommer från en liknande position och har stor kunskap om ISO9001:2015, ISO13485:2016 och ISO14001:2015 standarder.

Tanja kommer till dagligt att sitta på vårt huvudkontor i Lynge och kan nås på 45 942 638 – ts@rodantech.com.

Vi hälsar Tanja varmt välkommen.